კონტაქტი
მისამართი:
ჩარხისწყალი-ყვიბისი,
1209 ბორჯომი, საქართველო.
ტელ: +995 599 925 295
Tilda Publishing
© 2019 Rivendell Boutique Hotel Borjomi. All rights reserved.
მის: ჩარხისწყალი-ყვიბისი, 1209 ბორჯომი, საქართველო

ტელ: +995 599 925 295
ელფოსტა: rivendellborjomi@gmail.com
გამოიწერეთ სიახლეები
Rivendell
Boutique Hotel
Tilda Publishing
© 2019 Rivendell Boutique Hotel Borjomi. All rights reserved.
გამოიწერეთ სიახლეები
Rivendell
Boutique Hotel
მის: ჩარხისწყალი-ყვიბისი, 1209 ბორჯომი, საქართველო

ტელ: +995 599 925 295
ელფოსტა: rivendellborjomi@gmail.com
Booking
Guests